فارسی English Turkce
  • چاپ دوم جدیدترین کتاب کامران رسول زاده "مردماهی"/مجموعه شعر مصور به دو زبان فارسی و ترکی
  • به زمین بگو مرا نگیرد
    من از جاذبه ‏ی چشم‏ های توست
    که نمی افتم...