فارسی English Turkce
 • چاپ دوم جدیدترین کتاب کامران رسول زاده "مردماهی"/مجموعه شعر مصور به دو زبان فارسی و ترکی
 • صلح جهانی
     جمجمه‌ای‌ست
            که دست‌های استخوانی‌اش را
                                   زیر چانه‌اش گذاشته
                                        و دارد به ما لبخند می‌زند...
                  من اما
                        سرِ صلح دارم،
                                              نمی‌بینی!؟
                                  دستانم را زیر چانه‌ام گذاشته‌ام
                                                    و دارم به تمام جهان
                                                                  لبخند می‌زنم...