فارسیEnglishTurkce
  • فروش بلیت کنسرت مشترک مورات ککیلی و کامران رسول زاده
  • فکر کنم
   به بوی عطر تو حساسیت دارم،
   همین که در ذهنم می پیچد
   از چشمم
   اشک می آید...