فارسی English Turkce
  • خرید اینترنتی دومین مجموعه شعر کامران رسول زاده در فروشگاه اینترنتی شهر کتاب
  • با من هم ‏چنان در گذشته زندگی کن...
    زندگی در آینده
    نه برای تو چیزی داشت
    نه برای من...