فارسی English Turkce
  • خرید اینترنتی دومین مجموعه شعر کامران رسول زاده در فروشگاه اینترنتی شهر کتاب
  • گریه کار کمی ‏ست
    برای توصیف رفتنت..
    دارم به رفتار پرشکوهی
    شبیه مرگ
    فکر می کنم...