فارسی English Turkce
  • خرید اینترنتی دومین مجموعه شعر کامران رسول زاده در فروشگاه اینترنتی شهر کتاب
  • به خاطر تو هر‏کاری ممکن است
    از من سر بزند،
    حتی ممکن است
    در بند پایانی این شعر
    به مغزم شلیک کنم...