فارسی English Turkce
  • خرید اینترنتی دومین مجموعه شعر کامران رسول زاده در فروشگاه اینترنتی شهر کتاب
  • باید به واژه‏ ی آغوش فکر کنم،
    کسی شبیه تو دارد
    به شعرهای من نزدیک می شود...