فارسیEnglishTurkce
    • فروش بلیت کنسرت مشترک مورات ککیلی و کامران رسول زاده
    • تو را باید به دستور زبان اضافه کنند،
      تو
      ضمیرِ ناخودآگاهِ شعرهای منی...